Positieve Gezondheid

Wat is Positieve gezondheid?

Remy Mosch werkt vanuit het gedachtegoed van Positieve gezondheid. Het denken vanuit mogelijkheden is daarvoor de basis. Je gezondheid is deels een gegeven, een feit. Maar zelf heb je er natuurlijk ook invloed op. Wie gezondheid benadert vanuit het gedachtegoed van Positieve gezondheid, krijgt grip op vitaliteit en welbevinden.

Hiervoor hebben wij diverse cursussen ontwikkeld:

Ont-dek je levensmissie
Met behulp van duizenden clienten (ontmoetingen) heb ik mogen leren dat er iets bestaat als een "blauwdruk"van de ziel en dat ieder mens zo'n blauwdruk heeft.

De meeste mensen zijn  hun "blauwdruk" echter vergeten.
Het goede nieuws is dat dit te (her)ont-dekken is en dat onze ziel de blauwdruk keurig heeft bewaard. Het is een positief spannend verhaal die blauwdruk te leren kennen naar aanleiding van je talenten.

Zie agenda voor startdatum.

Thema-avonden 2022 – “ Ontmoet jezelf “
Deze avonden leren wij je de basisvaardigheden om te komen tot (zelf)ontwikkeling.
Iedere maand staat een thema centraal en zijn afzonderlijk te volgen.

De avonden hebben een klein theoretisch gedeelte en verschillende praktijk oefeningen.

info@remymosch.nl
ineke@nonverbalecommunicatie.nu

Conditie en Brain-gym

Thema: 'lichaam'

Ons lichaam bezit kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie. In een wekelijks oefenuurtje leert Remy jou bij MEETIS in Schipluiden deze vaardigheden te versterken. Je leert er ook oefeningen om je energie te verhogen en de basisgevoelens rust en ontspanning te versterken.

Maak kennis met de paarden

Paarden reageren op wat er in ons hart zit en niet in ons hoofd.

Paarden reageren op wat er in ons hart leeft. Omgaan met paarden is een manier om even
'stil te staan'. Het paard is een expert in het lezen van jouw lichaamstaal. De impact van een non-verbale boodschap van een paard is vaak onuitwisbaar. Paarden oordelen niet. Wij dagen jullie uit om deze taal te leren waarnemen en ervaren.